GARANTIE EN KLACHTEN

Personal Swimming garandeert dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en vrij zijn van gebreken.


  • De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode van 30 dagen na levering.
  • Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als gevolg van normale slijtage, beschadiging, opzet en/of nalatigheid.
  • De factuur bij bestelling dient als garantiebewijs.
  • In geval van een gebrek zal Personal Swimming het product kosteloos omruilen of herstellen.
  • Indien een artikel niet meer leverbaar is dan vergoeden wij het aankoopbedrag.
  • Aansprakelijkheid van Personal Swimming uit hoofde van een ondeugdelijke levering is in alle gevallen beperkt tot het vervangen of herstellen van het artikel of tot het terugbetalen van ten hoogste het aankoopbedrag.
  • Personal Swimming is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden begane opzet, schuld, nalatigheid of niet juist gebruik.
  • Personal Swimming aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele claim inzake gevolgschade in welke vorm dan ook.


Bent je niet tevreden of heb je een klacht? Stuur dan een mail via het contactformulier onderaan deze pagina. Wij nemen jouw klacht in behandeling en nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Mocht je ons willen spreken dan dat op 06 285 627 99 wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 tot 17.00 uur.

OVER ONS

Kennis en ervaringen uit het topzwemmen worden gebruikt om je uit te leggen wat de beste zwemtechniek is, waar je verbeterpunten liggen en hoe je deze kunt trainen door middel van verschillende techniekoefeningen. Onze expertise is terug te vinden in alle zwemslagen, zowel technisch als conditioneel. Of specifieker, hoe je jezelf kunt voorbereiden op een triatlon of zwemmen in het open water. De coaches van Personal Swimming gaan graag met jou aan de slag in het Sloterparkbad in Amsterdam!